BERITA

Personalization คืออะไรทำไมต้องทำกับการตลาดออนไลน์ของเรา

ในยุคสมัยออนไลน์ปัจจุบันนี้หัวใจสำคัญที่ดีที่สุดในการทำการตลาดของทุกๆบริษัทในประเทศไทยคือการทำ Content ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายการทำ Content ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้นก็คือการทำ Personalization

แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างลึกซึ้งถึงขั้นบุคคล
ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ
นายเอเข้ามาใน website ของเราและคลิกเข้าไปในหมวดเกม Xbox ใช้เวลาประมาณ 4 นาทีก็คลิกเข้าไปที่หมวดเกม fps กดเข้าไปในเกมแต่ละเกมที่อยู่ในหมวดนี้มากมายเลยโดยที่ไม่ได้เข้าไปยังหมวดอื่นเท่าไหร่นะข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เรารู้ได้ว่านายเอมีความสนใจอะไรบ้างในเว็บไซต์ของเรา

เมื่อเรารู้แล้วว่านายเอมีความสนใจเกี่ยวกับ Xbox และเกมเกี่ยวข้องกับ fps ครั้งถัดไปเมื่อนายเอกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเราก็จะแสดงเกมที่เกี่ยวข้องกับ fps และเกมที่เกี่ยวข้องกับ Xbox

ไม่เพียงแค่เว็บไซต์เราจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจเท่านั้นเรายังส่ง email Marketing เข้าไปยัง Email ของนายเออีกในอีเมลนั้นก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ Xbox และเกม fps ที่น่าสนใจ

สิ่งที่เองข้อมูลนี้นี่เองที่ทำให้เราสามารถใส่ใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าของเราได้มากกว่าบริษัทคู่แข่งของเรา

คนที่เหมือนต่างที่เราส่งให้ลูกค้าก็เปรียบเสมือนกับคนคุยกับคนไม่เหมือนกับคนคุยกับบริษัทอีกต่อไปเพราะเราสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าได้อย่างถ่องแท้ลึกซึ้งถึงขั้นความต้องการในปัจเจกบุคคลนั้นหมายความว่าเราจะสามารถที่จะ Converse คนจากคนที่ไม่รู้จักสินค้าเรามากนักค่อยๆที่จะเอ็ดดูเคทให้ความรู้สอนและ Converse เขาให้กลายเป็นลูกค้าของเราได้และยังสามารถที่จะคอยเลยเธอให้เขาอยู่กับแฟนเราไปได้นานตราบเท่านานทำให้เราสามารถเพิ่ม Life Time Value of customer ได้อีกหลาย