yk
หวยหุ้น ยี่กี

ปธ.เชียงใหม่? ยูไนเต็ด เข้าพิธีอุปสมทบ

ปธ.จังหวัดเชียงใหม่? ยูไนเต็ด เข้าไปแบบแผนอุปร่วมกัน ประธานจังหวัดเชียงใหม่? ยูไนเต็ด? “ชูชัย? ยิ่งพงศ์ฝืดเคืองมนุษยชาติศร” เข้าพิธีรีตองรองรวมเข้าด้วยกันวัดตุ๊สิงห์?วรมควันควานหาวิหาร สารภาพนามมุขธรรม? “ผู้มีชัยชนะเลิศดำรงฐานะเครื่องเพลิดเพลินใจ” ครั้นสมัย 09.09 น. แห่งหนตรวจวัดพระสิงห์วรมควันหาวิหาร จ.จังหวัดเชียงใหม่ ยกขึ้นการมีชัยชนะ มากมายวงศ์ตระกูลอดอยากปากแห้งมนุษยชาติศร ประธานที่สังสรรค์เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ได้เข้าไประเบียบแบบแผนบวช เพราะมีตุ๊เถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่สรรพสิ่งเมืองจังหวัดเชียงใหม่? ครบครันแขกผู้ดีปะปนกัน รวมถึงนักฟุตบอล-ทีมงานที่สังสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ยูไนเต็ด กับแฟนคลับสรรพสิ่งทีมเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ พระเทวะสิงหวเลิกจารย์ รองลงมาจากหัวหน้าคณะสงฆ์เมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวัดตรวจวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์อุปเมี่ยง ได้มาตั้งฉายาธรรมแยกออกดุ “พระชูการมีชัยชนะ ชยาภินนฺโท ” ถอดความแหว “ผู้มีชัยชนะเลิศดำรงฐานะสิ่งเพลิดเพลินใจ”